Όσα μου Δίδαξε η Μητέρα μου για την Αγάπη

Η Σημασία του Οικογενειακού Τραπεζιού

Η αγάπη δεν είναι να ξεμπερδεύεις.

Η αγάπη εδραιώνεται με το νόμισμα της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του αλληλοσεβασμού, που προκύπτουν από τη βεβαιότητα κάθε φορά πως ο άνθρωπος απέναντί μου μου λέει την αλήθεια.

Το να αγαπάς κάποιον δεν έχει να κάνει με σένα.

Think. Create. Inspire.